Posts by Translator

Превод на медицинска документация Comments Off

Превод на медицинска документация

Posted by on Jun 1, 2014 in Блог

Днес все повече българи пътуват в чужбина не само с цел обучение и намиране на работа, но и в търсене на най-квалифицирано медицинско лечение. Затова преводаческа агенция „Уебтранс” се отнася изключително...

Learn More
About WebTrans Services Comments Off

About WebTrans Services

Posted by on Jun 1, 2014 in English

WEBTRANS Translation Agency was created in 1996 in Sofia, Bulgaria, and since then it successfully works with many and different clients in the country and abroad. The Agency is accredited by the Consular...

Learn More
Превод на книги Comments Off

Превод на книги

Posted by on May 31, 2014 in Блог

Обикновено преводачът превежда текст. От тази гледна точка изглежда все едно дали се превеждат 2, 5 или 100, 300 страници. Само дето за превода на 200- 300 страници ще трябва много повече време, отколкото за...

Learn More