Блог

Превод на медицинска документация Comments Off

Превод на медицинска документация

Posted by on Jun 1, 2014 in Блог

Днес все повече българи пътуват в чужбина не само с цел обучение и намиране на работа, но и в търсене на най-квалифицирано медицинско лечение. Затова преводаческа агенция „Уебтранс” се отнася изключително...

Learn More
Превод на книги Comments Off

Превод на книги

Posted by on May 31, 2014 in Блог

Обикновено преводачът превежда текст. От тази гледна точка изглежда все едно дали се превеждат 2, 5 или 100, 300 страници. Само дето за превода на 200- 300 страници ще трябва много повече време, отколкото за...

Learn More
Какво е копирайтинг? Comments Off

Какво е копирайтинг?

Posted by on Aug 23, 2013 in Блог

Стремителното развитие на технологиите, пресата, телевизията, радиото и интернет доведе до потребността от професионално написани текстове. Нарасна конкуренцията във всеки пазарен сектор. Затова е необходим...

Learn More