Какво е копирайтинг?

Какво е копирайтинг?

Стремителното развитие на технологиите, пресата, телевизията, радиото и интернет доведе до потребността от професионално написани текстове. Нарасна конкуренцията във всеки пазарен сектор. Затова е необходим реален инструмент, който да разграничава дейностите и услугите на фирмите или непосредствено самата стока сред огромното море от подобни или идентични предложения. Точно този професионален инструмент е копирайтингъг. Това е написването на оригинални текстове за целите на рекламата, телевизията, пресата и, разбира се, многобройните сайтове в интернет. Едно от основните изисквания в интернет е уникалността на текстовете във всеки отделен сайт и затова тук на помощ идват копирайтърите. А един текст се счита за уникален, когато никъде в интернет не се появява същото съчетание от думи и изрази. Статиите или текстовете трябва да бъдат добре форматирани, кратки, стегнати и ясни, с точна ориентация към подходящата аудитория, с внимателно подбрано и привличащо заглавие. Обикновено за тази цел се търсят хора, за които писането или „играта на думи” е призвание. А ако с любимото си занимание можеш да спечелиш и пари, защо не! Какво по-прекрасно нещо, ако можеш да превърнеш любимата си работа в успешен бизнес!

Редактиране на текст

Най-общо редактирането на един текст включва следните дейности:

• Проверка на стилистичното единство и премахване на лексикалните грешки;

• Проверка на факти, дати, цифри пр.;

• Съкращаване на обема;

• Отстраняване на смисловите неточности и неправилно употребени думи;

• Подобряване композицията на текста, структурата, връзката между отделните абзаци и пр.

Всички тези отделни етапи понякога изискват дълга и търпелива работа. Съществен момент е запазването на авторската идея, поради което е важен контактът с автора. Често всичко това прераства в един продължителен работен процес, необходим при всяко написване на статия, доклад, студия или книга.

Коректура

Корекцията на един текст включва коригиране на пунктуацията, правописа, граматиката, типографията. Коректорът внимателно проследява еднаквото изписване на термините в целия текст в случай, че има различни правилни варианти; съвпадането на заглавия, глави, раздели; последователността на текста, стила, оформлението и шрифтовете. Ако текстът е вече напечатан, може да се коригира правилното пренасяне на думи, разместването на текст под илюстрации или снимки, „висящи” редове, разположението на печатните блокове с текст.