Превод на медицинска документация

Превод на медицинска документация

Днес все повече българи пътуват в чужбина не само с цел обучение и намиране на работа, но и в търсене на най-квалифицирано медицинско лечение. Затова преводаческа агенция „Уебтранс” се отнася изключително отговорно към преводите на медицински документи. Ние разбираме колко жизнено важен е точният и коректен превод на един медицински документ. Понякога една грешна дума може да бъде фатална и да доведе до много неприятен резултат.

Нашият екип от висококвалифицирани преводачи, професионално тествани и внимателно избирани, специализирани в различни области от медицината, като фармакология, токсикология, урология, онкология, радиология, хематология, кардиология, генетика, имунология, неврология, патология, биотехнологии и микробиология, дентална медицина, работи точно, професионално и всеотдайно за нашите клиенти.

При нужда и по-комплицирани случаи ние имаме на разположение професионални специалисти лекари, които със своята тясна специализация разрешават успешно всеки конкретен казус. Нашите преводачи са прецизни по отношение на всеки документ:

  • анамнеза или история на заболяването, лични регистрационни картони, клинични протоколи, справки, епикризи и клинични картини, резултати от лабораторни и образни изследвания (рентгенови снимки, скенер, ЯМР) изследвания;
  • документи за регистрация на лекарствени средства, инструкции за употреба на лекарствени средства, листовки с информация за пациента;
  • електронни обучения;
  • болнични доклади, медицински статии, протоколи;
  • формуляри за информирано съгласие, въпросници за пациента, съобщени от пациента резултати;
  • маркетингови и търговски документи, материали за обучение;
  • фармакологичен надзор, предклинични и клинични изпитвания, продуктови ръководства, резултати от тестове на фармацевтични препарати;
  • техническа документация на медицинска апаратура, както и всякакви други текстове на медицинска тематика.

Изключително важен е преводът на всички специфични изследвания: пълна кръвна картина, утайка, еритроцити, левкоцити, тромбоцити, хемоглобин, хематокрит, урея, албумин, билирубин, креатинин и пр.

Всички консултации, проведени със специалист, трябва да бъдат точно и прецизно описани – рентгенови снимки, ехографски изследвания, компютърни томографии, ядреномагнитен резонанс, образна диагностика, скенер и др.

Оперативната интервенция също изисква много точно и коректно описание на всички извършени манипулации, особено важно, когато човек търси помощ в чужбина. Медикаментозното лечение или проведената терапия изисква съответните фармакологични познания.

Денталната медицина или популярна у нас под името стоматология е също важен дял от общата медицина. Това са всички детайли, занимаващи се с устройството, функционирането, диагностиката, профилактиката и лечението на заболяванията на зъбите, венците и устната кухина.

За съжаление днес много хора боледуват от онкологични заболявания, което често води до лечение в чужбина.

Педиатрията и неврологията също са сферите с често срещани болести.

Други разпространени заболявания са някои нервни и психични разстройства, стресови заболявания, ментални проблеми. Във всички тези области клиентите ни могат да разчитат на нашата компетентна помощ и услуги.