Заявки, оферти и цени

Заявката си за писмен или устен превод можете да изпратите по електронната поща, скайп или да подадете лично в офиса. След уточняване на спешността и терминологичната сложност на текста, нашата агенция ще избере най-подходящия като квалификация и опит преводач (или група от преводачи, ако обемът е голям), на когото ще възложи вашия проект. След получаване на готовия писмен превод, той ще бъде проверен и редактиран от втори опитен специалист в съответната област. Едва тогава ще получите завършения превод. Можете да го получите лично, по имейл и факс или доставен от куриер. Вие заплащате извършената услуга в брой или по банков път срещу фактура.

Цената за писмен превод се изчислява на базата на стандартна машинописна страница от 1800 знака с интервалите. (Можете да видите раздела Цени). Ние предлагаме следните видове поръчки за писмен превод: стандартна (над 3 работни дни), бърза (в рамките на 3 работни дни) и експресна (за 24 или 12 часа). Намаления се предлагат най-често на базата на обема на превода или за постоянни клиенти. Редакцията и коректурата на един текст обикновено е два вида – стилистична и съдържателна. Предлагаме и двата вида като самостоятелна услуга както на български, така и на чужд език. Стилистичната редакция се отнася до лингвистичната структура на текста, а съдържателната обхваща терминологичната база и езиков еквивалент на превода.