Цени и ценова политика на агенцията

Агенцията ни има ясна и открита ценова политика към своите клиенти и за ваше удобство са публикувани всички ценови разценки, както за отделните видове преводи, така и за отделните групи езици, които агенцията обслужва.

За ваше улеснение сме посочили различните ценови варианти, така че лесно да можете да се ориентирате. Изберете езиковата група, спешността на превода, както и вида на документа и ще намерите цената на страница.

Обикновен текст с нормална сложност (дипломи, академични справки, сертификати, декларации, удостоверения, общински документи, лична и фирмена кореспонденция и подобни текстове с неспециализирана терминология) – О

Специализиран текст с повишена сложност (технически, счетоводни, юридически и други специализирани текстове и документация; медицински текстове и документи) – С

Обикновена

(над 3 работни дни)

  • Стандартна страница
  • Отстъпки до 10% за обем над 100 страници
  • От и на английски, немски, френски, руски
13 лв
Виж подробно

Бърза поръчка

(до 2 работни дни)

  • Стандартна страница
  • Отстъпки до 10% за обем над 100 страници
  • От и на английски, немски, френски, руски
14 лв
Виж подробно

Експресна поръчка

(до 24 часа)

  • Стандартна страница
  • Отстъпки до 10% за обем над 100 страници
  • От и на английски, немски, френски, руски
16 лв
Виж подробно

Важно: при съдържание на ръкописен текст в текста за превод цената се увеличава с 15%.

Отстъпки от цената за обем: при обем над 50 стр. текст – 6%; при обем над 100 стр. текст – 10%.

При по-специално графично оформяне на текст: 1.50 лв. на графика или по договаряне.

Превод на формат Power Point: 5.00 лв. на слайд, като цената може да се договаря при съответния чужд език и сложност на текста.

Редактиране на текст: 3.00 лв. на български език; 5.00 лв. на стр. на чужд език; при по-големи текстове и редки езици – по договаряне.

Набор на текст: на български език – 2.00 лв. на стр.; на чужд език – 4.00 лв. на стр.; набиране на редки езици (китайски, японски, санскрит) – по договаряне.

Цената за легализация на документ (Апостил) се определя съгласно тарифите на Консулски отдел към Министерство на външните работи, както и Министерство на образованието и науката и Министерство на правосъдието. В някои случаи се взимат предвид и други министерства или държавни администрации. В цената на легализацията не влиза цената за превод. Към цената от таксови марки се добавят 5 лв. фирмена такса. За легализирането на документи предлагаме куриерска услуга, която е 8 лв. за документ.

Устни преводи

Агенция УЕБТРАНС предоставя и официални устни преводи: съпровождане на чужденци при бизнес срещи, преговори, лични инициативи, явяване пред нотариус или в съда, конференции и телефонни разговори и др.

Симултанен превод от кабина в момента на говоренето. Извършва се от екип от двама преводачи, които се сменят. Цената се определя на час и по договаряне в зависимост от сложността на терминологията.

Консекутивен превод с изчакване, обикновено при срещи, семинари и преговори. В зависимост от естеството на работата може да се извършва от един или двама преводачи. Цената се определя на час и по договаряне в зависимост от сложността на терминологията.

Поради естеството на услугата устен превод, потвърждението трябва да се направи поне 1 седмица предварително, като се предостави максимална информация относно самото мероприятие, неговото естество, терминология и специфика.

Придружаване на чужденци при настаняване, срещи, пазаруване и пр. Цената се определя на час и е по договаряне.