Услуги

Документите, които се превеждат, могат да бъдат публични и частни. Публични са всички документи, издадени от държавни институции и администрации, а частни – издадени от физически и юридически лица. И двата вида документи могат да бъдат заверявани. Заверката представлява изходящият текст, скачен с превода на целевия език, който е сложен на фирмена бланка и е подписан от заклетия преводач на съответния език, поемащ пълната отговорност за извършения превод.

Документът носи печата на фирмата. Заверката е напълно достатъчна за някои документи. Нотариалната заверка превръща документа от частен в публичен. Публичните документи могат да бъдат само заверени, за някои това е достатъчно. Обикновено, обаче, публичните документи минават през нотариална заверка и поставяне на Апостил. Този процес се нарича легализация и е необходим, за да може съответният документ да има статуса на официален правен документ в съответната целева държава – било за продължаване на образование, удостоверяване на способности, умения, раждане, брак или развод и пр. Поставянето на Апостил в България е свързано с Министерство на външните работи, Министерство на образованието и науката и Министерство на правосъдието. В чужбина поставянето на Апостил валидизира съответния документ за България. Процесът е огледален. Освен това, поставянето на Апостил в България е свързано с Договора за правна помощ между страните и с ратифицирането на Хагската конвенция. Когато между страните има сключен Договор за правна помощ, поставянето на Апостил не се изисква. А страните, ратифицирали Хагската конвенция, взаимно признават валидността на Апостила. И независимо, че България е в ЕС, процедурата по заверяване и легализиране на документите е задължителна. Образуването на ЕС дава възможност за свободно движение на хора, стоки и капитали, но никъде не се говори за документи.

В условията на динамичен пазар, на предлагане и търсене от световен мащаб, на непрекъснат електронен обмен на информация и услуги съвсем естествено възниква въпросът защо да изберете именно нас? Разбира се, нищо не е задължително. И ако все пак ни изберете, ние ще ви предоставим:

  • точност и прецизност по отношение на качеството на превода и сроковете за изпълнението му;
  • стриктно спазване на вашите желания и изисквания, както и конфиденциалност по отношение на вашите проекти;
  • а посредством услугите устен превод и придружаване на чужденци нашият екип от опитни, гъвкави и отдадени на работата си преводачи ще ви помогне да изразите и представите максимално точно и професионалносвоите уникални идеи и инвенции, неповторим стил и почерк. Ние смевашият мост в преодоляването на езиковите бариери и успешното реализиране на бизнес срещи, фирмени презентации, международни преговори, семинари, панаири, изложби. Ние сме вашият гръб за развитието на успешен бизнес.